पाणिनि गाउँपालिकाको सुचना

15
 •  जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई दर्ता गराऔं ।
 •  विद्यालय जाने उमेर भएका बालवालिकालाई विद्यालय पठाऔं ।
 •  खानेपानी मुहानहरु सफा राखौं साथै सबैले पानी शुद्धीकरण गरेर मात्र पिउने बानीको विकास गरौं ।
 •  बाल विवाह समाजिक अपराध भएकाले विवाह गर्ने उमेरका सबैलाई २० वर्षपछि मात्र गरौं र रमाऔं ।
 • आफनो समुदाय र विद्यालयलाई बालमैत्री बनाऔं ।
 •  गाउघरमा रहेका पुराना पोखरीहरुको संरक्षण गर्दै थप नयां पुनर्भरण पोखरीको निर्मँण गरी पानीका मुहानहरुको प्रवद्धन गरौं ।
 •  आफनो पायक पर्ने स्थानको सडकको छेउछाउमा घांस तथा अन्य विरुवा रोपी हरियाली प्रवद्धन गरौं ।
 •  सडकमा जथाभावी पानी बग्न नदिइ सडकको संरक्षण गरौं साथै भलको उचित व्यवस्थापन गरौं ।
 •  दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य संस्थामै गएर आमा र बचलाई जोखिमबाट बचाऔं
 •  प्राविधिक सल्लाह बमोजिम उन्नत बिउ, विजनको प्रयोग गरी कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरौं ।
 •  विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवद्धनमा टुवा पुराऔं ।
SHARE