राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण अर्घाखाँचीको सुचना

60

 

 

नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण
केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई
(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार)
सन्धिखर्क, अर्घाखाची
फोन नं. ०७७४२०८६६

नीजि आवास पुर्ननिर्माण÷प्रबलिकरणको प्रथम किस्ता भुक्तानी लिइ निर्माण कार्य शुरु नगर्ने लाभग्राहीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट घरमा क्षति भई पुनर्निमाण वा प्रबलीकरण लाभग्राहीको रुपमा पहिचान भएर सम्झौता गरी प्रथम किस्ता वापतको रु ५०,००० भुक्तानी लिई हाmसम्म पुनर्निमाण वा प्रबलिकरणको कार्य अगाडी नबढाउनु हुने दाभग्राहीहरुले २०७६ साल असाढ मसान्तसम्म पुनर्निमाण वा प्रबलिकरणको कार्य अनिवार्य रुपमा अगाडी बढाउनुहुन अनुरोध छ ।
इस पुनर्निर्माण÷प्रबलिकरण नगर्ने भए उक्त अवधि भित्रै प्रथम किस्ता बापत बुझेको रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तोकेको खातामा जम्मा गरी लाभग्राही सूचीबाट लगत कट्टा गर्नका लागि सक्कल भौचर सहित निवेदन पेश गर्नुहुन र सो अवधि भित्र निर्मँण कार्य शुरु नगर्ने र रकम फिर्ता समेत नगरेमा त्यस्ता लाभग्राहीहरुको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाई बुझी लिएको किस्ता रकम सरकारी बांकी सरह असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराइन्छ ।

बलराम मिश्र
निमित्त कार्यालय प्रमुख

SHARE