छत्रदेव गाउँपालिकाको अनुरोध

180
छत्रदेव गाउँपालिकाको अनुरोध
 • जन्म मृत्यु बसाइसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता ३५ दिन भित्रै सम्बन्धित वडा कार्यालयमा गई दर्ता गराऔं
 • विद्यालय जाने उमेर भएका बालवालिकालाई विद्यालय पठाऔं
 • खानेपानीका मुहान सफा राखौं साथै सबैले पानी शुद्धीकरण गरेर मात्र पिउने बानीको विकास गरौं
 • बालविवाह सामाजिक अपराध भएकाले विवाह गर्ने उमेरका सबैलाई २० वर्षपछि मात्र गरौं र गराऔं
 • आफ्नो समुदाय र विद्यालयहरुलाई बालमैत्री बनाऔं
 • गाउँघरमा रहेका पुराना पोखरीहको संरक्षण गर्दै थप नयाँ पुनर्भरण पोखरीको निर्माण गरी पानीका मुहानहरुको पैबद्धन गरौं
 • आफ्नो पायक पर्ने स्थानको सड्कको छेउछाँउमा घाँस तथा अन्य विरुवा रोपी हरियाली प्रबद्धन गरौं
 • सड्कमा जथाभावी पानी बग्न नदिई सड्कको संरक्षण गरौं साथै मलको उचित व्यवस्थापन गरौं
 • दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रस्तुती गराई आमा र बच्चालाई जोखिमबाट बचाऔं
 • प्राविधिक सल्लाह बमोजिम उन्नत बीउ विजनको प्रयोग गरी कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरौं
 • विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण गरी प्रबद्धनमा टेवा पु¥याऔं
 • लेखनाथ पोखरेल             तुल्सीदेवी श्रेष्ठ                                भेषराज पन्थ
 • अध्यक्ष                      उपाध्यक्ष                        प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छत्रदेव गाउँपालिकाको कार्यालय  अर्घाखाँची
Seen by Birendra at 11:37
SHARE